Rhywbeth i bawb | Something for everyone

Tref Rhuthun
Dawnswyr Delyn
Moniars
Festival crowd www.chrisbirchall.com
Gwawr Edwards
Croeso i wefan Gŵyl Rhuthun | Welcome to the Ruthin Festival website

Dyddiadau 2016 Dates

 • 25/6/16 - Carnifal Rhuthun
 • 25/6/16 - Cyngerdd Gwawr a Dafydd Edwards a Chr y Penrhyn
 • 26/6/16 - Much Ado About Nothing yn Nantclwyd y Dre
 • 27/6/16 - Cyngerdd Llwyddiannau'r Eisteddfod yn Theatr John Ambrose
 • 28/6/16 - Sesiwn Gerddoriaeth Werin yn Nhafarn y Farmers
 • 29/6/16 - Cyngerdd Pnawn efo Ysgol Stryd y Rhos yn Awelon
 • 29/6/16 - Stomp Farddol yn Nhafarn y Plu
 • 30/6/16 - Noson Gerddoriaeth Werin ac Acwstig yn Nhafarn y Plu
 • 01/7/16 - Gwasanaeth Gadael Ysgol i ddisgyblion blwyddyn 6
 • 01/7/16 - Noson Gomedi yn Neuadd y Dref
 • 01/7/16 - Noson Reggae yn Nhafarn y Plu
 • 02/7/16 - Top Dre
 • 03/7/16 - Cyngerdd gydag Artistiaid Lleol
 • 25/6/16 - Ruthin Carnival
 • 25/6/16 - Concert with Gwawr and Dafydd Edwards & Penrhyn Choir
 • 26/6/16 - Much Ado About Nothing in Nantclwyd y Dre
 • 27/6/16 - Eisteddfod Successes Concert in Theatr John Ambrose
 • 28/6/16 - Folk Music Session in the Farmers
 • 29/6/16 - Afternoon Concert with Rhos Street School in Awelon
 • 29/6/16 - Bardic Stomp in the Feathers
 • 30/6/16 - Folk and Acoustic Evening in the Feathers
 • 01/7/16 - Leavers' Service for year 6 pupils
 • 01/7/16 - Comedy Evening in the Town Hall
 • 01/7/16 - Reggae Evening in the Feathers
 • 02/7/16 - Top of Town
 • 03/7/16 - Local Talent ConcertGŵyl Rhuthun 2016
Gwefan gan | Web site by Mari Wynne Jones