Digwyddiadau’r wythnos

Mae Gŵyl Rhuthun yn wythnos gyfan o ddigwyddiadau ar hyd y dref.
Dyma ddigwyddiadau 2019.

Dydd Sadwrn, 22 Mehefin
Carnifal Rhuthun

Pris mynediad: £2
Lleoliad: Ysgol Rhuthun
Amser: Hanner dydd (gorymdaith 11:30yb)

 

Dydd Sadwrn, 22 Mehefin
Gweithdai Cerfwaith Pren gyda Tom Hanson

Pris mynediad: £130 (rhaid archebu lle o flaen llaw)
Lleoliad: Canolfan Grefftau Rhuthun
Amser: 10:30yb (cwrs 2 ddiwrnod 22-23 Mehefin wedi ei gynnwys)

Dydd Sadwrn, 22 Mehefin
Cyngerdd gyda Chôr Dre, Ar Log a Scarlett Jones

Pris mynediad: £12.50
Lleoliad: Theatr John Ambrose
Amser: 19:30

Dydd Sul, 23 Mehefin
‘The Tempest’ gan Shakespeare, Cwmni Drama Awyr Agored Illyria

Pris mynediad: £15 oedolion, £7.50 plant, £36 i deulu [2 oedolyn a 2 blentyn] (tocynnau ar gael o Siop Elfair)
Lleoliad: Tŷ Nantclwyd y Dre
Amser: 18:00

Dydd Llun, 24 Mehefin
Cyngerdd ‘Llwyfan Eirwyn’ er cof am Eirwyn Evans

Pris mynediad: £10 i oedolion, £5 i blant (tocynnau ar gael o Siop Elfair)
Lleoliad: Theatr John Ambrose
Amser: 19:00

Dydd Mawrth, 25 Mehefin
Noson Caws a Gwin y Maer

Pris mynediad: £5 (elw at Gronfa’r Maer)
Lleoliad: Manorhaus
Amser: 19:00

Dydd Mercher, 26 Mehefin

Cyngerdd ‘Cysylltu’r Cenedlaethau’ gydag Ysgol Pen Barras

Pris mynediad: Am ddim

Lleoliad: Neuadd Ysgol Pen Barras

Amser: 13:30

Dydd Mercher, 26 Mehefin
Picturehaus yn dangos ‘Bohemian Rhapsody’

Pris mynediad: £22.50 (rhaid archebu o flaen llaw – swper wedi ei gynnwys)
Lleoliad: Manorhaus
Amser: 18:45

Dydd Mercher, 26 Mehefin
Stomp Farddol

Pris mynediad: Am ddim
Lleoliad: Tafarn y Plu
Amser: 19:30

Dydd Iau, 27 Mehefin
Picturehaus yn dangos ‘Grease’

Pris mynediad: £22.50 (rhaid archebu o flaen llaw – swper wedi ei gynnwys)
Lleoliad: Manorhaus
Amser: 18:45

Dydd Iau, 27 Mehefin
Virginia Kettle gyda Chlwb Cerddoriaeth ‘Allstyles Rhuthun’

Pris mynediad: £5
Lleoliad: Tafarn y Plu
Amser: 19:30

Dydd Gwener, 28 Mehefin
Gwasanaeth Gadael Blwyddyn 6

Pris mynediad: Am ddim
Lleoliad: Eglwys San Pedr
Amser: 13:30

Dydd Gwener, 28 Mehefin
Picturehaus yn dangos ‘The Greatest Showman’

Pris mynediad: £22.50 (rhaid archebu o flaen llaw – swper wedi ei gynnwys)
Lleoliad: Manorhaus
Amser: 18:45

Dydd Gwener, 28 Mehefin
Cyngerdd gyda Chôr Voci

Pris mynediad: Gofynnir am rodd
Lleoliad: Eglwys San Pedr
Amser: 19:30

Dydd Sadwrn, 29 Mehefin
Gweithdy Gwehyddu Basgedi gyda Mandy Coats

Pris mynediad: £70 (rhaid archebu lle o flaen llaw)
Lleoliad: Canolfan Grefftau Rhuthun
Amser: 10:30

Dydd Sadwrn, 29 Mehefin
Gŵyl Rhuthun – Top Dre

Pris mynediad: Byddai cyfraniad o £5 yn cael ei werthfawrogi yn fawr
Lleoliad: Sgwâr Sant Pedr, ‘top dre’ Rhuthun
Amser: 13:00 – 20:00

Amserlen y dydd

13:00 Denbighshire Youth Brass Band

13:30 Côr Ysgol Pen Barras

13:50 Fuchsia Jones

14:10 Côr y Porthmyn

14:30 Elis Derby

15:00 Joey Collins

15:30 Bwncath

16:20 Skariad 

17:10 Band Chwech

18:00 Candelas

19:00 Bryn Fôn a’r Band

Dydd Sul, 30 Mehefin
Sgwrs am Hanes Rhuthun gyda Roger Edwards

Pris mynediad: Am ddim
Lleoliad: Canolfan Awelon
Amser: 14:00

Dydd Sul, 30 Mehefin
Cyngerdd gyda Chôr Meibion Llanddulas

Pris mynediad: £10 i oedolion
Lleoliad: Eglwys Bresbyteraidd Saesneg
Amser: 19:30 (lluniaeth ysgafn am 18:30)