Mae gwreiddiad Gŵyl Rhuthun yn rhwymedig yn y gyfeillio rhwng Rhuthun a Briec yn Llydaw. Mae’r berthynas yn un sefydlog ac yn datblygu a byddant yn dathlu penblwydd 25ain o flynyddoedd eleni. Mae’r Ŵyl yn rhan annatod o’r gymuned; mewn gwirionedd, mae pwyllgor yr Ŵyl yn gynrychiolaeth o’r gymuned ac yn dod o wahanol gefndiroedd – a gwirfoddolwyr ydym i gyd: a fel gwirfoddolwyr rydym ni bob amser angen eich cymorth. Mae pawb yn medru cyfrannu at yr Ŵyl – does dim rhaid bod yn aelod o’r pwyllgor. Os ydych yn fusnes lleol gydag amser a gwybodaeth arbenigol – byddem yn caru eich cymorth. Os oes gennych sgiliau DIY – carem eich cymorth. Os ydych yn teimlo nad oes gennych sgiliau arbennig ond hoffech ymuno â ni – carem eich cymorth. Os oes lle gennych ar eich ffermydd, cartrefi, garejis neu siediau i storio offer yr Ŵyl – carem eich cymorth. Gweler isod enwau a lluniau pwyllgor yr Ŵyl, medrwch gysylltu â hwy os ydych yn teimlo y medrwch gyfrannu mewn unrhyw fodd. Gyda’n gilydd, y Pwyllgor, pobl Rhuthun a’r pentrefi cyfagos gallwn weithio gyda’n gilydd i hybu Gŵyl Rhuthun. Gan ddefnyddio ein delfrydau diwylliannol, cymunedol ac angerddol, gallwn ni lunio argraff ar ein hunaniaeth ar Ogledd Cymru er mwyn creu a chryfhau’r cysylltiad â’n gorffennol, y presennol a’r dyfodol.
Cysylltwch a ni

15 + 14 =