Gŵyl sydd rhywbeth i bawb

Tref Rhuthun
Daniel Lloyd a Mr Pinc
Band Pres Llareggub
Festival crowd  www.chrisbirchall.com
Comedy of Errors
Tocynnau

Tocynnau ar gael o Siop Elfair, Stryd Clwyd, Rhuthun (01824 702575)

Sut i Gyrraedd
Ar yr A55 o gyfeiriad y gorllewin, ewch i ffwrdd ar gyffordd 27. Dilynwch yr A525 trwy Lanelwy a Dinbych.

Ar yr A55 o gyfeiriad y dwyrain, ewch i ffwrdd naill ai ar gyffordd 33B gan ddilyn yr A494 heibio'r Wyddgrug a thrwy Wernymynydd i Rhuthun, neu ar gyffordd 27A gan ddilyn yr A525 trwy Lanelwy a Dinbych.

O gyfeiriad Wrecsam, dilynwch yr A525 trwy Landegla, ac o gyfeiriad Betws y Coed dilynwch yr A5 i Gorwen, yna'r A494 trwy Wyddelwern.

> Map Gogledd Cymru

Parcio

Mae maes parcio mawr ar waelod Stryd Clwyd yn gyfleus i deithwyr o gyfeiriad Corwen a Dinbych a dau faes parcio ar Stryd y Farchnad. Mae'r parcio am ddim ar ddiwrnod Top Dre.

Lle i Aros

Mae digon o ddewis o lefydd i aros yn Rhuthun ac yn yr ardal o gwmpas y dref. Ewch i'r dudalen Lincs am restr o wefannau defnyddiol.

Bwyd a Diod

O baned o goffi ffresh i bryd bwyd blasus, mae digonedd o ddewis o lefydd bwyta yn Rhuthun. Ewch i'r dudalen Lincs am restr o wefannau defnyddiol.

Rhaglen Flwyddyn Nesa'

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn yr ŵyl yn 20181, cysylltwch :
Jim Bryan (01824 308267) | gwylrhuthun-ruthinfestival@hotmail.co.uk

Lleoliadau'r Digwyddiadau
Eglwys Sant Pedr
School Road
Rhuthun LL15 1BL
Tafarn y Boars Head
Stryd Clwyd
Rhuthun LL15 1HW
Tafarn y Boars Head (tudalen Facebook)
Tafarn y Plu
Ffordd Wrecsam
Rhuthun LL15 1AW
Tafarn y Plu (tudalen Facebook)
Canolfan Grefftau Rhuthun
Ln Parcwr
Rhuthun LL15 1BB
01824 704774
Tafarn Park Place
Stryd Mwrog
Rhuthun LL15 1LF
01824 704603
Nantclwyd y Dre
Stryd y Castle
Rhuthun LL15 1DP
01824 709822
Nantclwyd y Dre
nantclwydydre@sirddinbych.gov.uk
Theatr John Ambrose
Ysgol Brynhyfryd
Ffordd yr Wyddgrug
Rhuthun LL15 1EG
01824 703933
aledwynnerees@sirddinbych.gov.uk
Ysgol Rhuthun
Ffordd yr Wyddgrug
Rhuthun LL15 1EE
01824 702543
Canolfan Awelon
Ffordd yr Ysgol
Rhuthun LL15 1BN
01824 705342
Grill on the Square
Sgwr San Pedr
Rhuthun LL15 1AA
01824 707842
Corporation Arms
Stryd y Castell
Rhuthun LL15 1DP
01824 707767
Eglwys Sant Pedr
Eglwys Sant Pedr
Tafarn y Plu
Tafarn y Plu
Nantclwyd y Dre
Nantclwyd y Dre
Eglwys Bresbyteraidd Saesneg
Eglwys Bresbyteraidd Saesneg
Tafarn y Boar's Head
Tafarn y Boar's Head
Carchar Rhuthun
Carchar Rhuthun
Llyfrgell Rhuthun
Llyfrgell Rhuthun
Tyrfa ar Dop Dre
Sgwr Sant Pedr - Top Dre
Castell Rhuthun
Castell Rhuthun
Diolch
Fyddai ddim o'r ŵyl yn bodoli heb waith dygn y pwyllgor rheoli - y cwbl yn dm bychan ond gweithgar o wirfoddolwyr. Mae'n diolch iddynt yn enfawr.
Noddwyr
Mae Pwyllgor yr ŵyl yn cydnabod cefnogaeth ariannol cyrff cyhoeddus a chwmnau lleol.
Gŵyl Rhuthun 2017
Gwefan gan Mari Wynne Jones