Gŵyl sydd rhywbeth i bawb

Tref Rhuthun
Dawnswyr Delyn
Moniars
Festival crowd  www.chrisbirchall.com
Gwawr Edwards
Tocynnau

Tocynnau ar gael o Siop Elfair, Stryd Clwyd, Rhuthun (01824 702575)

Sut i Gyrraedd
Ar yr A55 o gyfeiriad y gorllewin, ewch i ffwrdd ar gyffordd 27. Dilynwch yr A525 trwy Lanelwy a Dinbych.

Ar yr A55 o gyfeiriad y dwyrain, ewch i ffwrdd naill ai ar gyffordd 33B gan ddilyn yr A494 heibio'r Wyddgrug a thrwy Wernymynydd i Rhuthun, neu ar gyffordd 27A gan ddilyn yr A525 trwy Lanelwy a Dinbych.

O gyfeiriad Wrecsam, dilynwch yr A525 trwy Landegla, ac o gyfeiriad Betws y Coed dilynwch yr A5 i Gorwen, yna'r A494 trwy Wyddelwern.

> Map Gogledd Cymru

Parcio

Mae maes parcio mawr ar waelod Stryd Clwyd yn gyfleus i deithwyr o gyfeiriad Corwen a Dinbych a dau faes parcio ar Stryd y Farchnad. Mae'r parcio am ddim ar ddiwrnod Top Dre.

Lle i Aros

Mae digon o ddewis o lefydd i aros yn Rhuthun ac yn yr ardal o gwmpas y dref. Ewch i'r dudalen Lincs am restr o wefannau defnyddiol.

Bwyd a Diod

O baned o goffi ffresh i bryd bwyd blasus, mae digonedd o ddewis o lefydd bwyta yn Rhuthun. Ewch i'r dudalen Lincs am restr o wefannau defnyddiol.

Rhaglen Flwyddyn Nesa'

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn yr ŵyl yn 2017, cysylltwch :
Jim Bryan (01824 308267) | gwylrhuthun-ruthinfestival@hotmail.co.uk

Lleoliadau'r Digwyddiadau
Eglwys Sant Pedr
School Road
Rhuthun LL15 1BL
Tafarn y Boars Head
Stryd Clwyd
Rhuthun LL15 1HW
Tafarn y Boars Head (tudalen Facebook)
Tafarn y Plu
Ffordd Wrecsam
Rhuthun LL15 1AW
Tafarn y Plu (tudalen Facebook)
Tafarn y Farmers
Stryd Mwrog
Rhuthun LL15 1LB
01824 707276
Tafarn Park Place
Stryd Mwrog
Rhuthun LL15 1LF
01824 704603
Nantclwyd y Dre
Stryd y Castle
Rhuthun LL15 1DP
01824 709822
Nantclwyd y Dre
nantclwydydre@sirddinbych.gov.uk
Theatr John Ambrose
Ysgol Brynhyfryd
Ffordd yr Wyddgrug
Rhuthun LL15 1EG
01824 703933
aledwynnerees@sirddinbych.gov.uk
Ysgol Rhuthun
Ffordd yr Wyddgrug
Rhuthun LL15 1EE
01824 702543
Canolfan Awelon
Ffordd yr Ysgol
Rhuthun LL15 1BN
01824 705342
Eglwys Sant Pedr
Eglwys Sant Pedr
Tafarn y Plu
Tafarn y Plu
Nantclwyd y Dre
Nantclwyd y Dre
Eglwys Bresbyteraidd Saesneg
Eglwys Bresbyteraidd Saesneg
Tafarn y Boar's Head
Tafarn y Boar's Head
Carchar Rhuthun
Carchar Rhuthun
Llyfrgell Rhuthun
Llyfrgell Rhuthun
Tyrfa ar Dop Dre
Sgwr Sant Pedr - Top Dre
Castell Rhuthun
Castell Rhuthun
Diolch
Fyddai ddim o'r ŵyl yn bodoli heb waith dygn y pwyllgor rheoli - y cwbl yn dm bychan ond gweithgar o wirfoddolwyr. Mae'n diolch iddynt yn enfawr.
Noddwyr
Mae Pwyllgor yr ŵyl yn cydnabod cefnogaeth ariannol cyrff cyhoeddus a chwmnau lleol.
Gŵyl Rhuthun 2016
Gwefan gan Mari Wynne Jones