Gŵyl sydd rhywbeth i bawb

Tref Rhuthun
Daniel Lloyd a Mr Pinc
Band Pres Llareggub
Festival crowd  www.chrisbirchall.com
Comedy of Errors
Carnifal Rhuthun
Wedi'i drefnu gan Ymlaen Rhuthun
Dydd Sadwrn, Mehefin 24
12.00yp (gorymdaith am 11.30yb)
Lleoliad: Ysgol Rhuthun
Mynediad - 2

Un o'r ffefrynnau bellach yng nghalendr blynyddol Rhuthun - diwrnod o hwyl i'r teulu cyfan. Bydd yr adloniant yn cynnwys gorymdaith drwy'r dref gyda gweithgareddau i ddilyn ar faes chwarae'r ysgol.

Cyngerdd gyda Chr Meibion y Brythoniaid, John a Lois Eifion a Seindorf Arian Deiniolen
Nos Sadwrn, Mehefin 24
7.30yh
Theatr John Ambrose
Mynediad - 10

Cyngerdd gydag un o gorau meibion amlycaf Cymru gyda'u harweinydd a'r unawdydd enwog John Eifion, ei ferch dalentog Lois Eifion a Seindorf Arian Deiniolen. Am docynnau ffoniwch 01824 707932. Elw tuag at Ymchwil Cancr y Fron a Chapel Bontuchel.

Terry Bell-Hughes - Sgwrs am Gelf a Chrochenwaith
Dydd Sul, Mehefin 25
11.30yb-3.00yp
Canolfan Grefftau Rhuthun
Mynediad - 5

Sgwrs am gelf a chrochenwaith gyda'r crefftwr enwog a thalentog Terry Bell-Hughes. Sesiynau ymarferol ar gyfer mynychwyr. Bydd arddangosfa o waith Mr Bell-Hughes ym mhrif oriel y Ganolfan Grefftau yn ystod yr ŵyl.

the Comedy of Errors
Cwmni Illyria
6.30yh
Nantclwyd y Dre
Mynediad - 15

Perfformiad fin nos o un o ddramu enwocaf Shakespeare yn nhŷ hynaf Rhuthun. Tocynnau ar gael o Siop Elfair, y Siop Lyfrau a Nantclwyd y Dre.

Cyngerdd y Plant
Nos Lun, Mehefin 26
7.00yh
Theatr John Ambrose
Mynediad - 5 (tocynnau i'w prynu wrth y drws)

Cyngerdd yng nghwmni nifer o ysgolion ardal Rhuthun yn arddangos rhai o'r eitemau arbennig y gwnaethon nhw baratoi at Eisteddfod yr Urdd yn gynharach eleni.

Noson Gaws a Gwin y Maer
Nos Fawrth, Mehefin 27
7.00yh
Grill on the Square
Mynediad - 7

Noson o gymdeithasu yn un o fwytai gorau Rhuthun i godi arian tuag at elusen y maer eleni, sef mudiadau ieuenctid y dref. Adloniant gan Geraint Woolford.

Gweithdy Gitr dan ofal Ruthin Allstyles
Nos Fawrth, Mehefin 27
7.30yh
Tafarn y Plu
Mynediad am ddim

Noson gydag arbenigwyr gitr ac artistiaid cerddorol lleol ar gyfer unrhyw un sydd am drwsio'i gitr, chwarae gitr neu ddysgu sut i chwarae gitr!!

Hwyl a Chrefft i Blant
Dydd Mercher, Mehefin 28
10.00-11.30yb
Canolfan Grefftau Rhuthun
Mynediad am ddim - angen archebu lle o flaen llaw

Dewch gyda'ch plant bach ar gyfer taith dywys o amgylch arddangosfeydd y ganolfan. Bydd sesiwn hwyl a chrefft i ddilyn yn yr ystafell addysg, gyda chrochenwr yn ymuno efo'r plant i 'chwarae efo clai'.

Stomp Farddol
Nos Fercher, Mehefin 28
8.00yh
Tafarn y Plu
Mynediad am ddim

Noson o lenyddiaeth ac adloniant yn Nhafarn y Plu dan ofal Arwel Roberts. Cyfle i feirdd bro Rhuthun ddangos eu talent lenyddol mewn noson hwyliog, gartrefol. Croeso i bawb

Cyngerdd Prynhawn
Pnawn Iau, Mehefin 29
1.30yp
Canolfan Awelon
Mynediad am ddim

Prynhawn o adloniant cerddorol gan ddisgyblion Ysgol Borthyn. Croeso cynnes i bawb o bob oed i ymuno gyda'r disgyblion mewn cyngerdd anffurfiol yng Nghaolfan Awelon.

Noddwyd gan Tesco

Noson Gwis Rhuthun
Nos Iau, Mehefin 29
7.30yh
Tafarn y Park Place
Mynediad am ddim

Cwis difyr i weld faint 'rydych yn wybod am Rhuthun ddoe a heddiw yn un o dafarndai'r dref.

Noson Gerddoriaeth Werin ac Acwstig
Dan ofal Ruthin Allstyles
Nos Iau, Mehefin 29
7.30yh
Tafarn y Plu
Mynediad am ddim

Croeso i unrhyw un sydd am drafod neu chwarae cerddoriaeth gyda grŵp o gerddorion a phobl lleol.

Gwasanaeth Gadael Ysgol
Dydd Gwener, Mehefin 30
1.30yp
Eglwys San Pedr
Mynediad am ddim

Gwasanaeth prynhawn ar gyfer plant Blwyddyn 6 ysgolion y dalgylch fydd yn mynd i ysgol uwchradd ym mis Medi. Prynhawn o hwyl ac adloniant o dan ofal y Warden Stuart Evans.

Top Dre
Dydd Sadwrn, Gorffennaf 1
1.30-8.00yp
Sgwr San Pedr, Rhuthun
Gofynnir am gyfraniad o 4

> Mwy am Top Dre 2017

Adloniant yn yr hwyr
Nos Sadwrn, Gorffennaf 1
Mynediad am ddim

Plug + Play yn y Boars Head - 8.30yh ymlaen
Daniel Lloyd a Mr Pinc yn Nhafarn y Plu - 8.30 ymlaen
Gig yn y Park Place - 8.30 ymlaen
Noson 'Ministry of Sound' yn y Corporation Arms - 8.30 ymlaen

Cyngerdd gyda Chr Meibion Dinbych a Geraint Woolford
Nos Sul, Gorffennaf 2
7.30yh (lluniaeth ysgafn 6.30yh)
Eglwys Bresbyteraidd Saesneg
Mynediad - 8

Noson o gerddoriaeth gyda Chr Meibion Dinbych, eu harweinydd, Arwyn Davies, a Geraint Woolford. Am docynnau ffoniwch 01824 704725 neu ar y drws.

Logo'r ŵyl
Cr Meibion y Brythoniaid
Cr Meibion y Brythoniaid
Seindorf Arian Deiniolen
Seindorf Arian Deiniolen
John Eifion
John Eifion
Elfin Bow
Elfin Bow
Terry Bell-Hughes
Crochenwaith Terry Bell-Hughes
Hedge Gods
Hedge Gods
Billy Thompson
Billy Thompson a'r Band
Wynne Construction
Noddwyr Cyngerdd y Plant
Tesco
Noddwyr Cyngerdd Awelon
Logo'r ŵyl
Gŵyl Rhuthun 2017
Gwefan gan Mari Wynne Jones