Gŵyl sydd rhywbeth i bawb

Tref Rhuthun
Dawnswyr Delyn
Moniars
Festival crowd  www.chrisbirchall.com
Gwawr Edwards

Yr Adar
Yr Adar

Dawnswyr Delyn
Dawnswyr Delyn

Y Madarch
Y Madarch

Band Jazz Ysgol Brynhyfryd
Band Jazz Ysgol Brynhyfryd

Menter Iaith Sir Ddinbych

Top Dre
Dydd Sadwrn, Gorffennaf 2
1.30-8.00yh
Sgwr Sant Pedr

Dyma uchafbwynt yr ŵyl, sef dros chwe awr o gerddoriaeth a dawns ar lwyfannau'r Sgwr. Mynediad trwy gyfraniad o 4.

Mae'n ddigwyddiad cymdeithasol gwych y gall pawb o bob oed ei fwynhau gydag amrywiaeth o fandiau a grwpiau dawns yn cymryd rhan. Yna, gyda'r nos, mae ysbryd yr ŵyl yn symud i dafarndai a gwestai'r dref lle bydd nifer o'r bandiau yn perfformio.

Yn perfformio eleni:

Y Moniars
Yr Adar
Y Madarch
Shambolix
Levee Breaks
Band Ysgol Brynhyfryd
Dawnswyr Delyn
Denbighshire Big Band
Band Dur Pantonic

Bar yr ŵyl - Cefnogwch y bar sydd yn cefnogi'r ŵyl! - tu l clock y sgwr
Ardal i Blant - Eglwys Sant Pedr - 2.00-6.00yh

Noddwyd gan Blazer Fuels

Gyda'r hwyr ...

Y Moniars a'r Adar
- Tafarn y Plu
9.00yh tan yn hwyr

Bandiau lleol
- Tafarn y Boar's Head
8.30yh ymlaen

Y Madarch a'r Levee Breaks
- Tafarn y Park Place
8.30yh ymlaen

Bov ar y piano
- Tafarn y Farmers
8.30yh tan yn hwyr

Clwb Nos V2
Ar agor o 8.00yh ymlaen

Logo'r ŵyl

Y Moniars
Y Moniars

Sara Mai
Sara Mai

Band Dur Pantonic
Band Dur Pantonic

The Levee Breaks
The Levee Breaks Chris Birchall

Blazer Fuels
Noddwyr Top Dre 2016
Gŵyl Rhuthun 2016
Gwefan gan Mari Wynne Jones