Rhywbeth i bawb | Something for everyone

Tref Rhuthun
Daniel Lloyd a Mr Pinc
Band Pres Llareggub
Festival crowd www.chrisbirchall.com
Comedy of Errors
Croeso i wefan Gŵyl Rhuthun | Welcome to the Ruthin Festival website

Dyddiadau 2017 Dates

 • 24/06/17 - Carnifal Rhuthun
 • 24/06/17 - Cyngerdd Cr y Brythoniaid yn Theatr John Ambrose
 • 25/06/17 - Terry Bell-Hughes yn y Ganolfan Grefftau
 • 25/06/17 - Comedy of Errors yn Nantclwyd y Dre
 • 26/06/17 - Cyngerdd y Plant yn Theatr John Ambrose
 • 27/06/17 - Noson Gaws a Gwin y Maer yn Grill on the Square
 • 27/06/17 - Gweithdy Gitr yn Nhafarn y Plu
 • 28/06/17 - Sesiwn Hwyl a Chrefft yn y Ganolfan Grefftau
 • 28/06/17 - Stomp Farddol yn Nhafarn y Plu
 • 29/06/17 - Cyngerdd Prynhawn gan blant Ysgol Borthyn yn Awelon
 • 29/06/17 - Noson Gwis yn Nhafarn y Park Place
 • 29/06/17 - Noson Werin ac Acwstig yn Nhafarn y Plu
 • 30/06/17 - Gwasanaeth Gadael Blwyddyn 6 yn Eglwys San Pedr
 • 01/07/17 - Top Dre
 • 02/07/17 - Cyngerdd Cr Meibion Dinbych a Geraint Woolford
 • 24/06/17 - Ruthin Carnival
 • 24/06/17 - Concert with Cr y Brythoniaid in Theatr John Ambrose
 • 25/06/17 - Terry Bell-Hughes in the Craft Centre
 • 25/06/17 - Comedy of Errors in Nantclwyd y Dre
 • 26/06/17 - Children's Concert Theatr John Ambrose
 • 27/06/17 - Mayor's Cheese & Wine Evening in Grill on the Square
 • 27/06/17 - Guitar Workshop in The Feathers
 • 28/06/17 - Messy Play Session in the Craft Centre
 • 28/06/17 - Bardic Stomp in The Feathers
 • 29/06/17 - Afternoon Concert with Ysgol Borthyn pupils in Awelon
 • 29/06/17 - Quiz Night in The Park Place
 • 29/06/17 - Open Folk and Acoustic Evening in The Feathers
 • 30/06/17 - Year 6 Leavers' Service in St Peter's Church
 • 01/07/17 - Top of Town
 • 02/07/17 - Concert with Denbigh Male Voice Choir & Geraint WoolfordGŵyl Rhuthun 2017
Gwefan gan | Web site by Mari Wynne Jones